Logiforce Software & Services.

Over database en maatwerk.

Niets draait zonder een goede database. Dit is het hart van elke ICT-oplossing en zou ook niet over meerdere platforms moeten worden verspreid. Eén centrale database zorgt voor consistentie, duidelijkheid en zekerheid. Logiforce is dan ook van mening dat het opstellen en inrichten van de database met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet worden uitgevoerd.

Een goede analyse van de informatiebehoefte, een degelijke inventarisatie van de bedrijfsprocessen en interviews met sleutelfunctionarissen binnen de organisatie maken het branche- en toekomstgericht samenstellen van de database mogelijk. Dat geldt zeker wanneer ook koppelingen met derden binnen of buiten de bedrijfskolom gelegd moeten worden (zoals EDI en internet), wat tegenwoordig bij vrijwel alle middelgrote tot grote organisaties het geval is.

Het is dan ook van groot belang om een juiste afweging te maken voor maatwerk- of standaardapplicaties, waaronder de gangbare ERP-pakketten. Is de databasevoorziening toereikend? Voorziet het standaardpakket tot in detail in de informatievraag op afdelings- en zelfs werkplekniveau? Is het aanpassen van standaardpakketten duurder en tijdrovender dan het geheel op maat ontwikkelen en implementeren van ICT-oplossingen?

Op deze wijze benadert en analyseert Logiforce de vraag naar een ICT-oplossing en ontwikkelt de juiste programmatuur daarvoor. Kern daarbij is dat de oplossing niet méér werk moet vragen, maar juist tijdsbesparing en efficiency moet opleveren. Het goed beantwoorden van die vraag is een van de sterkste punten van Logiforce. Op deze wijze creëert het bedrijf een voortdurende, levende interactie tussen automatisering, mensen en bedrijfsprocessen.